Collectors sets

Start or expand your collection of meteorites and gemstones. To purchase a set of selected meteorites or gemstones just copy the #xxxxx you want, click the Contact/Order button and fill out the form.

Start eller udvid din samling af certificerede meteoritter eller ædelsten, med et sæt af udvalgte eksemplarer. For at bestille et sæt, skal du kopiere eller notere nummeret du ønsker (#xxxxx), klikke på Contact/Order-knappen og udfylde formularen.

Meteorite jewelry

Wear a shooting star, a piece of The Moon – or a combination of the most beautiful cosmic treasures and raw gemstones from our planet. The cosmic jewelry is unique, please send a request if you want something special. To purchase (or request) just copy the #xxxxx you want (5 digits), click the Contact/Order button and fill out the form.

Tag et stjerneskud på, bær et stykke af Månen – eller en kombination af de smukkeste kosmiske skatte og de fineste rå ædelstene fra vores egen planet. De kosmiske juveler er unikke, har du specielle ønsker, så send en forespørgsel, jeg forsøger gerne at opfylde dem. For at forespørge eller bestille et eksemplar, skal du kopiere eller notere nummeret du ønsker (#xxxxx – 5 cifre), klikke på Contact/Order-knappen og udfylde formularen.  

Stony-iron meteorites

Pallasites and mesosiderites – stony irons. Pallasites are iron meteorites with beautiful olivine crystals, they origin from the border-area between the iron core and the stony mantel of an asteroid. Mesosiderites are among the strangest of all meteorites. They are a breccia of an approximately equal mixture of silicates and metal that is indicative of multiple and repeated impacts.

Pallasitter og mesosideritter består af både jern og sten. Pallasitter har smukke gullige olivin-krystaller, de stammer fra grænselaget mellem en asteroiden jernkerne og stenkappe. Mesosideritter er en kaotisk blanding af jern og sten, der antages at være opstået ved, at dele fra en smadret asteroides kerne og kappe er klumpet sammen igen på tilfældig vis. NEW SPECIMENS: http://www.meteorites.dk/pallasite-mesosiderite/

Stone meteorites

Stone meteorites are very diverse. Most are ordinary chondrites from asteroids, some are i.e. from Mars or The Moon, others are carbonaceous and contain the most primitive and origin chondrules from the protoplanetary disc – and interstellar grains – remnants of a prior star that lived out its life and exploded before the formation of our Sun. It is possible that this explosion was the trigger for the formation of our solar system.

Stenmeteoritter er meget forskellige. De fleste er ordinære kondritter fra asteroider, andre typer er fx fra Mars eller Månen. Nogle kaldes kulkondritter, de er sjældne og indeholder de allerførste faste stoffer, der kondenserede i den protoplanetariske skive rundt om den nydannede stjerne Solen. De indeholder også interstellare partikler (fx diamanter) fra stjerner der eksisterede før Solen blev født. 

Iron meteorites

Iron meteorites are composed of two minerals, nickel-poor kamacite and nickel-rich taenite, which often occur together. There are three types of iron meteorites. Octahedrites contain both kamacite and taenite and have different kinds of crystal pattern. The interlocking crystals of the two minerals combine to form a characteristic arrangement – the Widmanstätten pattern. Hexahedrites are usually made up entirely of kamacite and lack the Widmanstätten pattern. Most ataxites, which are the rarest group, are pure taenite. Some irons have inclusions of other metals or silicates.

Jernmeteoritter består primært af jern-nikkel-mineralerne kamasit og taenit. Der er tre typer, oktaedritter – der indeholder både kamasit og taenit, der ses i forskellige krystalformer i det såkaldte Widmanstätten-møsnter, hexaedritter – der består næsten udelukkende af kamasit og ikke har krystalmønster, og ataxitter – der er den sjældneste gruppe og består udelukkende af taenit. Nogle jernmeteoritter har inklusioner af andre metaller og silikater.

Education sets

Sets of meteorite types for education in schools. high schools or universities. Please request photos, options and prices, get an offer on your favorite set. Put together your set of meteorites from the options below... (see examples below):

Sæt med meteorittyper til undervisningsbrug på skoler, gymnasier og universiteter. Sammensæt de ønskede meteoritter ud fra nedenstående muligheder… (eksempler på sæt ses nedenfor): — Fotos, muligheder og priser oplyses på forespørgsel,  få et tilbud på det optimale sæt —