Collectors sets

Start or expand your collection of meteorites and gemstones. To purchase a set of selected meteorites or gemstones just copy the #xxxxx you want, click the Contact/Order button and fill out the form.

Start eller udvid din samling af certificerede meteoritter eller ædelsten, med et sæt af udvalgte eksemplarer. For at bestille et sæt, skal du kopiere eller notere nummeret du ønsker (#xxxxx), klikke på Contact/Order-knappen og udfylde formularen.

Collectors sets – Samlersæt

 

Stone meteorite sets –  Stenmeteoritsæt

Rare carbonaceous- and achondrites.  Jbilet Winselwan CM2 Carbonaceous (2), NWA 10009 CV3 Carbonaceous (2), NWA 11303 lunar (2), NWA 7831 Diogenite (2).  (8 samples).

Sjældne kulkondritter og akondritter. Jbilet Winselwan CM2 kulkondrit (2), NWA 10009 CV3 kulkondrit (2), NWA 11303 månemeteorit (2), NWA 7831 Diogenite (2).  (8 stk).

Click on photo to see all sets – klik på billedet for at se alle sæt

  

---

 

HED-meteorite sets  – HED-meteoritsæt  –  Pictures coming up soon...

Howardites, Eucrites and Diogenites from the asteroid Vesta. –  Howardit, Eukrit og Diogenit fra asteroiden Vesta.

Click on photo to see all sets – klik på billedet for at se alle sæt

 

---

 

Iron and stony iron meteorite sets –  Jern og jern-sten meteoritsæt  –  Pictures coming up soon...

Crystallized irons, pallasites and mesosiderites. – Krystalliserede jernmeteoritter, pallasitter og mesosideritter.

Click on photo to see all sets – klik på billedet for at se alle sæt

 

---

Large collectors sets, education sets, museum grade specimens –  Store samlersæt, undervisningssæt, museums-eksemplarer  –  CLICK HERE – KLIK HER

---

Gemstone sets –  Ædelstensæt

Raw gemstones from the planet Earth.   Rå ædelsten fra planeten Jorden.

Click on photo to see all sets – klik på billedet for at se alle sæt

  

From upper left: ruby from Afghanistan,  blue sapphire from Sri Lanka, emerald from Pakistan, white diamond from Hewa Resources (on the cube), opal from Australia, red, white and green tourmaline from Afghanistan. Total of 8 raw gemstones. 

Fra øverst til venstre: rubin fra Afganistan, blå safir fra Sri Lanka, smaragd fra Pakistan, hvid diamant fra Hewi Resources (på terningen), opal fra Australien, rød, hvid og grøn turmalin fra Afganistan. I alt 8 rå ædelsten. 

---

 

 • Copy the item #xxxxx you want to order
 • Go to Contact/Order
 • Fill out the form
 • Click the SUBMIT-button
 • You will then receive an order confirmation incl. shipping cost and payment info.
 •  
 • Kopier det varenr. #xxxxx du ønsker at bestille
 • Gå til Contact/Order
 • Udfyld formularen
 • Klik på SUBMIT-knappen
 • Du vil derefter modtage en ordrebekræftelse med info om forsendelse og betaling.
 •