Stony-iron meteorites

Pallasites and mesosiderites – stony irons. Pallasites are iron meteorites with beautiful olivine crystals, they origin from the border-area between the iron core and the stony mantel of an asteroid. Mesosiderites are among the strangest of all meteorites. They are a breccia of an approximately equal mixture of silicates and metal that is indicative of multiple and repeated impacts.

Pallasitter og mesosideritter består af både jern og sten. Pallasitter har smukke gullige olivin-krystaller, de stammer fra grænselaget mellem en asteroiden jernkerne og stenkappe. Mesosideritter er en kaotisk blanding af jern og sten, der antages at være opstået ved, at dele fra en smadret asteroides kerne og kappe er klumpet sammen igen på tilfældig vis.

NEW SPECIMENS: http://www.meteorites.dk/pallasite-mesosiderite/

Stony-iron meteorites – Jern-sten-meteoritter

More pictures coming up – slices and smaller parts...

Flere billeder på vej – skiver og mindre stykker...

Sericho pallasite from Habaswein, Kenya. 

In 2016, two brothers were searching for their camels and came across several large, dense stones west of the village of Habaswein and south of Sericho, Kenya. There are no rocks in this area, so they decided they were meteorites. They spent several weeks collecting them with engine hoists and moving them to their homes in Habaswein. Though recognized as meteorites in 2016, the masses had been known to camel-herders for decades. One village elder said that as a child, he and his brothers would play on top of the stones. This pallasite is very olivine-rich, seen in the sliced specimens.

Sericho pallasit fra Habaswein, Kenya. I 2016 kom to brødre tilfældigt forbi nogle store tunge sten, mens de søgte efter deres kameler vest for landsbyen Habaswein og syd for Sericho i Kenya. Det er ellers et område uden store sten, så de indså, at det måtte være meteoritter. Derefter brugte de flere uger på, at samle stenene og flytte dem til deres hjem i Habaswein, de måtte anvende maskiner til formålet, for de største sten var meget tunge. Stenene blev anerkendt som meteoritter i 2016, og de havde inden da været kendt blandt kamelhyrder i årtier. En ældre beboer i landsbyen kunne fortælle, at han med sine brødre som barn havde leget på de store sten. Denne pallasit er særdeles rig på olivinkrystaller, hvilket ses tydeligt i udskårne skiver.

 

Sericho pallasite 0,6 g small slice  #30002  SOLD

 

Sericho pallasite 16,7 g half slice  #30003 – SOLD

 

Sericho pallasite 16,4 g half slice  #30004  – SOLD

 

Heart shaped Sericho pallasite 1070 g whole specimen in good shape. #30001  kr. 42.000,-  €5600,-

NEW SPECIMENS: http://www.meteorites.dk/pallasite-mesosiderite/

---

Bondoc mesosiderite from the Philippines. 

Pictures coming up later.

Bondoc is an extremely unusual, heterogeneous, brecciated meteorite consisting of a silicate matrix of cumulate pyroxene with interstitial plagioclase and clasts of pyroxenite and dunite, together with metal nodules and minor troilite.

Bondoc er en ekstremt usædvanlig meteorit af forskelligartet sammensat materiale. Der er en silikat-matrice af pyroxen, udfyldt med plagioklas og klumper med pyroxinit og dunit (olivin), sammen med metalkorn af især jern, men også troilit og andre stoffer.

 

 • Copy the item #xxxxx you want to order
 • Go to Contact/Order
 • Fill out the form
 • Click the SUBMIT-button
 • You will then receive an order confirmation incl. shipping cost and payment info.
 •  
 • Kopier det varenr. #xxxxx du ønsker at bestille
 • Gå til Contact/Order
 • Udfyld formularen
 • Klik på SUBMIT-knappen
 • Du vil derefter modtage en ordrebekræftelse med info om forsendelse og betaling.
 •