Iron meteorites

Iron meteorites are composed of two minerals, nickel-poor kamacite and nickel-rich taenite, which often occur together. There are three types of iron meteorites. Octahedrites contain both kamacite and taenite and have different kinds of crystal pattern. The interlocking crystals of the two minerals combine to form a characteristic arrangement – the Widmanstätten pattern. Hexahedrites are usually made up entirely of kamacite and lack the Widmanstätten pattern. Most ataxites, which are the rarest group, are pure taenite. Some irons have inclusions of other metals or silicates.

Jernmeteoritter består primært af jern-nikkel-mineralerne kamasit og taenit. Der er tre typer, oktaedritter – der indeholder både kamasit og taenit, der ses i forskellige krystalformer i det såkaldte Widmanstätten-møsnter, hexaedritter – der består næsten udelukkende af kamasit og ikke har krystalmønster, og ataxitter – der er den sjældneste gruppe og består udelukkende af taenit. Nogle jernmeteoritter har inklusioner af andre metaller og silikater.

Iron meteorites – Jernmeteoritter

 

Campo del Cielo, coarse octaedrite group IAB – Grov oktaedrit gruppe IAB

Click on photo to see all – klik på billedet for at se alle

---

 

Muonionalusta fine octaedrite watercut shapes – Fin oktaedrit vandskårne figurer

From the core of an asteroid comes this beautiful fine octahedrite – cut, polished and etched to show the unique cosmic interlocking crystal-pattern of kamasite and taenite, that can not be produced on Earth. The swedish Muonionalusta iron-meteorite have been water cut, galvanic stabilized, polished, etched and corrosion-protected by an electrolytic process. 

Fra kernen af en asteroide kommer denne smukke finkrystalliserede oktaedrit – udskåret, poleret og ætset for at kunne vise det unikke sammensatte krystalmønster af kamasit og taenit, der ikke kan reproduceres på Jorden. Den svenske Muonionalusta jern-meteorit er blevet vandskåret, galvanisk stabiliseret, poleret, ætset og korrosionsbeskyttet med en elektrolytisk overfladebehandling. 

Click on photo to see all – klik på billedet for at se alle

---

 

Muonionalusta fine octaedrite natural crystals – Fin oktaedrit naturlige krystaller

From the core of an asteroid comes these beautiful 3-D octahedrons – they make the crystal-pattern of kamasite and taenite in etched slices and can not be reproduced on Earth. 

Fra kernen af en asteroide kommer disse smukke 3-D oktaeder – de danner det unikke sammensatte krystalmønster af kamasit og taenit, der ses i ætsede skiver og ikke kan reproduceres på Jorden.

Click on photo to see all – klik på billedet for at se alle

---

 

Muonionalusta fine octaedrite slices – Fin oktaedrit skiver

Click on photo to see all slices – klik på billedet for at se alle skiver

Slices and part slices of the swedish iron meteorite. All showing the fine Widmanstätten pattern, some have inclusions of troilite (iron sulfide, FeS), chromite (chrome mineral, FeCr2O4), or the very rare and extremely hard stishovite (silicon dioxide, SiO2). See photo of inclusion below.

Hele og delvise skiver af den fine svenske jernmeteorit. Alle viser det fine Widmanstätten krystalmønster, nogle har inklusioner af fx troilit (jernsulfid, FeS), kromit (krommineral, FeCr2O4), eller det meget sjældne og ekstremt hårde chok-krystalliserede stishovit (kvarts-mineral, SiO2). Se foto af en inklusion herunder.

 

Inclusion (6 mm) with light blue stishovite in the center, black chromite rimmed with golden troilite.

Inklusion (6 mm) med lyseblåt stishovit i midten, sort kromit med en rand af gylden troilit.

---

 

 • Copy the item #xxxxx you want to order
 • Go to Contact/Order
 • Fill out the form
 • Click the SUBMIT-button
 • You will then receive an order confirmation incl. shipping cost and payment info.
 •  
 • Kopier det varenr. #xxxxx du ønsker at bestille
 • Gå til Contact/Order
 • Udfyld formularen
 • Klik på SUBMIT-knappen
 • Du vil derefter modtage en ordrebekræftelse med info om forsendelse og betaling.
 •