Stone meteorites type H – Stenmeteoritter type H

High iron abundance – H-type chondrite

El Mrira 001 – rare H4 melt breccia (click)

1 of only 8 approved H4 melt breccia:

____________________________________

NWA 11236 – H4-6 breccia

Dr. Tony Irving, University of Washington, foretog i marts/april 2017 analyse og en endelig klassificering af meteoritten. Derefter fik meteoritten tildelt et officielt navn, og den er blevet registreret i den internationale database for meteoritter, det officielle navn er NWA 11236. Det er en type H4-6 breccia, hvilket betyder, at meteoritten består af områder/klumper af type 4 materiale, der er noget af det mest velbevarede af det oprindelige faste materiale, der blev skabt i den protoplanetariske gassky, det der senere skabte planeter og måner m.v. (kun type 3 er mere velbevaret). Desuden består den af klumper af type 6 materiale, der er omdannet til en vis grad, på grund af varmeudvikling i den asteroide, som materialet stammer fra. Et sammenstød har på et tidspunkt smadret et par asteroider, hvorefter materiale af forskellig type har klumpet sig sammen, og har dannet et legeme, der senere har ramt Jorden og blevet til denne sammensatte meteorit. Den er én af 93 anerkendte type H4-6 meteoritter. Se den officielle optagelse i meteorit-databasen, link herunder:

Link to NWA 11236 in Meteoritical Bulletin Database:

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=66063

31,8 g  #58001   SOLD

49,8 g  #58020  SOLD

#58020 video

18,9 g  #58021  kr. 472,-  €63,-

#58021 video

14,4 g  #58022  SOLD

#58022 video

13,7 g  #58023  SOLD

#58023 video

2,5 g  #58002  kr. 45,-  €6,-

1,4 g  #58003  kr. 40,-  €5,-

2,4 g  #58004  kr. 45,-  €6,-

 

4,8 g  #58005  sold

7,3 g  #58006  kr. 60,-  €8,-

7,6 g  #58007  SOLD

 

2,7 g  #58008  kr. 45,-  €6,-

4,1 g  #58009  kr. 50,-  €7,-

3,3 g  #58010  kr. 90,-  €12,-

2,5 g  #58011  kr. 45,-  €6,-

3,1 g  #58012  kr. 90,-  €12,-

4,8 g  #58013  SOLD

2,3 g  #58014  kr. 45,-  €6,-

1,3 g  #58015  kr. 40,-  €5,-

1,1 g  #58016  kr. 75,-  €10,-

1,4 g  #58017  kr. 40,-  €5,-

2,2 g  #58018  kr. 50,-  €7,-

2,5 g  #58019  kr. 45,-  €6,-


NWA 11236 before cutting – før opskæring

Type H4 to the left, type H6 to the right, metal is dark in this photo above. Below you see clasts of reddish type 6 in type 4 matrix, abundant metal grains.

Der er her en skarp grænse mellem kondruler og store metalkorn til venstre i billedet herover (type 4), og finkornet sten og metal til højre (type 6). I denne belysning er metalkornene mørke. I billedet herunder ses klumper af rødligt type 6 i en metalrig matrice af type 4.

________________________

To purchase a stone meteorite just copy the item #xxxxx you want, click here Contact/Order and fill out the form.

For at bestille en stenmeteorit, skal du kopiere eller notere det varenr. du ønsker (#xxxxx), klikke her på Kontakt/Bestil og udfylde formularen.

___________________

Back to Stone Meteorites